024-85610666  lsmy09@163.com

热点资讯

沈阳龙生墓园的山形如何

时间:2022-05-25 来源:沈阳墓园龙生墓园网

 沈阳龙生墓园的山形如何 

 沈阳龙生墓园位于沈阳沈北新区的棋盘山附近,与著名的清昭陵属于同一个山系,也是著名的龙脉长白山的余脉之一。而很多朋友来到龙生墓园后,其实并不知道龙生墓园的山形是怎样的,而在中国古代的风水学研究中,早就已经将葬地的山形总结的非常清楚。


 1、三元地

 风水环境好的地方,即砂水完全符合三元的吉砂吉水的布局,称之为三元吉地。这样的地难以寻得。如果得此三元吉地,子孙后代富贵无比。


 2、四相地

 中国古代分风水学经典有云:"青龙乙脉起峰豪,丙丁潮水又相招。庚辛位上蛇形露,壬癸山峰重重高。戊己中央立一墓,儿孙将相出英豪。此地名为四相地,安营立宅最为高。此地亦称四灵地。"


 3、青龙地

 龙脉蜿蜒,草木茂盛,经典有云:“草木鲜明色又嘉,中间立宅万人夸。此地名为龙穴地,安坟立宅见荣华。”


 4、卧虎地

 龙脉肥厚,短而有势,形如卧虎,如在此安营立宅,亦可光宗耀祖。


 5、狮子地

 二四有丘如耳,玄武有山高耸,形如狮子。有诀云:[玄武高来丘陵怀,有水有库有余财。山水相交为上吉,一弯流水去又来。此地名为狮子地,儿孙执笏拜金阶。]可见,将祖辈安葬在狮子地,后世子孙的运势是多么旺盛。


 6、凤凰地

 地形如凤,巽峰独耸,如凤头(巽为凤,为长女)。若在此地安坟立宅,必出女中豪杰。除了豪杰之外,将祖辈安葬在此处,后世子孙中的女性也多可以学业有成,事业顺利。


 7、金鸡抱蛋

 巽、震、坎有峰峦,巽为鸡,震、巽、坎为护砂,中间立穴为蛋,成金鸡抱蛋形。诀云:“”平地三墩势若峰,震兼与来龙。北有山岗西有道,中间一块作坟墓。此局金鸡抱蛋地,定主富贵出英豪。”在此处安葬祖辈的后世子孙,多可以运势通畅 ,尤其是做生意的,很容易发大财。


 8、文昌地

 巽地有塔有峰为[赤蛇绕印],乾方有水为[翰墨]。诀云:“巳砂文书发,中子称美豪,形若赤蛇绕,官清似尔曹。][六白全是水,不嫌短与长,在天如奎照,在地为为文昌,无论阴阳宅,遇之发其样。形若不飞斜,为官声名香。”这种葬地则是主后世子孙在学业上有所成就,很容易考上好学校。


 9、武贵地

 东有峰来西有源,此地名为武贵地,有诀云:单庚水,武爵封,庚子庚孙在其中,形势大对奇峰,师团旅长威名雄。祖辈葬在此处的后世子孙,从军的话很容易获得成就,后代也多出武官。


 10、鼓形地

 有诀云:地似鼓形最为奇,如若在北作坟墓。何用山来并去水,发福兴隆百事宜。前后又无山共水,因何荣华福寿齐。不信挖地三四尺,一团阳气跃光起。


 11、发财地

 离、艮、兑等财卦方有吉水,水为财源,此地为发财地。坟前有潺潺活水萦绕,对于后世子孙来说,是非常容易获得富贵的。


 12、牯牛地

 有诀云:“坟前两修厥头沟,营后弯弯土一丘,东西若有人行道,儿孙暴躁不温柔。此地名为牯牛地,凶横年年祸事愁。”葬在此地的祖辈后世子孙则多争吵,家庭不睦。


 13、匪地

 辰戌丑未山水共,不问白道与黑道,只讲钱财不讲义,常与匪贼生死交。有诀云:[辰砂虽发富,匪人其家住。][单戌水豪家,暗通匪类性如麻。][丑水好发田庄,行为不正作事强,形宽大臭钱囊,有事与匪好商量。][未砂能发财,行为不正来,军贼与土匪,名臭通六街。]葬在此地的后世子孙则很容易和匪类交往,也不容易走正道。所以,这种凶地,是万万葬不得的。

 沈阳龙生墓园作为沈阳市第一批成立的墓园之一,不仅管理规范,风水更是俱佳。而在龙生墓园内,三元地,青龙地也是最多的,所以选择龙生墓园安葬祖辈的后世子孙们,福泽是很多的。


联系我们

皇姑办事处电话: 024-86726677

铁西办事处电话: 024-85610666

龙生墓园园区电话: 024-87684777

皇姑办事处地址: 沈阳皇姑区延河街70号-2门龙生墓园城市展示中心

铁西办事处地址: 沈阳市铁西区保工街南十二路34号14门龙生墓园

龙生墓园园区地址: 新民市东蛇山子乡荆家房申村小南山园区